Vores metoder

Hos aftaltforældreskab.dk har vi fokus på forældreskabet omkring barnet/børnene. Vores fokus er på de relationer, der skaber forældreskabet. 

Vi taler om positionerne mor og far, da disse vil være den fællesnævner, der går på tværs af alle aftalte forældreskaber, uafhængig af om der er en eller to i hver position. 

Vi forstår det aftalte forældreskab sådan, at forældreskabet i første omgang udgøres af de personer, der har aftalt et forældrepartnerskab. Derfor vil de udgøre de primære relationer, hvilket dækker over relationen mor/mødre-barn samt far/fædre-barn.

De sekundære relationer vil typisk dække over stedforældre, bonusforældre, kærester og øvrige familiemedlemmer. De berører de primære relationer og kan variere i betydning for forældreskabet.

Se nedenstående figur:


Vi skaber indsigt:

I vores arbejde undersøger vi, hvad der forbinder de enkelte individer i relationerne, og hvordan de hver især forstår deres forbundethed. Der kan være gode grunde til forskellige perspektiver på forældreskabet og forældrepartnerskabet. Vi finder den enkeltes udgangspunkt for at blive klogere på, hvad der sker i mødet med hinanden, og hvordan det bidrager til de eksisterende dynamikker.

Vi bidrager med viden:

Vi bidrager med viden om, hvad andre har gjort i lignende situationer. Vi giver dermed mulighed for at forventningsafstemme og realitetsteste. Det kan udvide forestillingerne om, hvad der er på spil, når generelle mønstre kan skilles fra specifikke problemstillinger. Dermed giver vi også mulighed for, at man kan være mere proaktiv og forudseende.

Vi hjælper med strategier:

Vi hjælper med at undersøge måder, hvorpå man kan tage vare på barnets og egne grundlæggende behov. Vi klæder den enkelte og forældrepartnerne på til at finde nye strategier til at handle i forhold til forældreskabet, med rådgivning, træning og redskaber.