Håndtering af personlige og personfølsomme oplysninger

Hos aftaltforældreskab.dk behandler vi persondata. Den europæiske persondataforordning (GDPR), kræver særlig sikkerhed vedrørende håndtering af personfølsomme oplysninger i alle private og offentlige virksomheder, ligesom den sikrer borgerens ret til kontrol med egne data. Her kan du læse, hvordan vi hos aftaltforældreskab.dk behandler dine data.

Vi anvender data om dig for at kunne behandle din sag samt i vores kontakt med dig. De data, vi anvender, omfatter:

– Almindelige persondata
– Følsomme data

Vi bruger ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål, og vi sammenstiller ikke dine data med data fra andre aktører, f.eks. fra sociale medier.

Oplysningerne bruges til klientadministration og for at sikre en optimal behandling. Vi er forpligtet til at føre journal over samtaler samt opbevare journalen i 5 år, hvorefter den slettes. Journaler er beskyttet af adgangskode. Du har ret til at se din journal og få korrigeret evt. fejl samt få evt. mangler tilføjet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Kontakt os, hvis du ønsker yderligere oplysninger.   

For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine grundrettigheder. Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

.