Velkommen til Danmarks første hjemmeside om aftalt forældreskab

Forhold, hvor to – eller flere - voksne mennesker aftaler at blive aktive forældre sammen, uden at det biologiske forældreskab udspringer af et parforhold.

Velkommen


Aftalt Forældreskabs mission er at tilbyde viden om og sprog for det særlige i denne familiekonstruktion. Vi har fokus på relationen mellem forældrene og det, vi kalder forældrepartnerskabet.
Særligt i etableringen af familielivet i aftalte forældreskaber mener vi, at det kan være vanskeligt at navigere, da man ikke udelukkende kan støtte sig til erfaringerne fra mere kendte familiekonstellationer. Det kan for nogle gøre det svært at finde ud af, hvad der er vilkår, og hvad der med fordel kan formes.

Aftalt Forældreskab har to overordnede formål:

- At skabe og udbrede viden om aftalt forældreskab som familieform

- At tilbyde rådgivning og forældreterapi til familier i og omkring aftalte forældreskabet

Du kan læse mere om vores rådgivningstilbud her

Du kan finde os på Facebook her.

Vi har også en lukket gruppe på Facebook. Gruppens formål er at give en platform til personer i eller omkring et aftalt forældreskab samt personer, som overvejer et aftalt forældreskab. Her har parterne mulighed for at tale med hinanden, give inspiration og erfaringer videre. Medlemskab af gruppen kræver, at man er indstillet på at bidrage med som minimum en præsentation af sig selv. Du kan ansøge om at blive medlem af gruppen her.

Citater

Jeg ville ønske, jeg havde vidst, at faren til mit nyfødte barn ville føles så fremmed for mig. - Biologisk mor

Det er ligesom en stoledans, hvor den ene stol er optaget af den biologiske mor. Medmor og jeg har hele tiden kæmpet om den anden stol. - Biologisk far

I starten var ønsket om at få et barn nok meget større end viden om, hvad det egentlig ville indebære - Medfar

Det, jeg har lært mest om er, at det ikke handler om krav. Det er barnets tarv, der skal være i fokus - Biologisk far

Selv om jeg holder meget af farens kæreste og synes, han er super god med vores søn, så bliver jeg ind i mellem ramt af,
at jeg har fået barn med et parforhold i stedet for med en far, som var udgangspunktet - Biologisk Mor

Hvem er vi

Inger Rainey Mark og Malene Windfeldt

Malene Windfeldt er uddannet psykolog fra Københavns Universitet, og Inger Rainey Mark har en Master indenfor psykologi fra RUC. Vi har arbejdet sammen i mange år. Vi har begge stor erfaring med gruppesupervision, procesledelse og facilitering, metodeudvikling og undervisning.

Særlige kendetegn for vores arbejde er en oprigtig interesse for at forstå de gode grunde for, at man gør, som man gør. Samtidig lægger vi vægt på, at målet er at skabe nye handlemuligheder. Vi har begge mange års erfaringer med at skabe gode processer i umiddelbart fastlåste situationer og trækker på viden, metoder og erfaring med komplekse dynamikker på både det individuelle og relationelle plan.

Privat har vi begge oplevet at være i overvejelser omkring, hvad man kan gøre, når børnene ikke bare dukker op af sig selv, og Inger er selv i et aftalt forældreskab.

Se vores præsention af aftaltforældreskab.dk i denne video.

Indblik

Kontakt

Du er meget velkommen til at kontakte os.

Hvis du ønsker rådgivning, kan Malene kontaktes her

Særligt til pressen, se nedenfor

Inger Rainey Mark

Inger Rainey Mark

Tlf. +45 26 81 65 45

Inger@aftaltforaeldreskab.dk

Malene Windfeldt

Malene Windfeldt

Tlf. +45 28 30 66 54

malene@aftaltforaeldreskab.dk


Find os på Facebook

Særligt til pressen:

Vi bidrager gerne med vores faglighed om forældrerelationen i aftale forældreskaber

MEN

- Vi deltager ikke i spontane telefoninterviews

- Vi formidler ikke kontakt til - eller deler personlige historier

Kontakt os venligst via mail (frem for telefonisk) med en beskrivelse af jeres spørgeramme.

Vi svarer typisk indenfor kort tid på om, vi er de rette til at tale med, eller om vi kan pege jer i en bedre retning.