Begreber

Hos Aftalt Forældreskab har vi erfaring for, at en af udfordringerne ved at være i et aftalt forældreskab er, at det sprogligt kan være svært at beskrive, hvad der er på spil. Det bliver et problem, når man skal forstå hinanden og sig selv, for det gør kommunikationen mangelfuld og gør det vanskeligt at få fat om essensen af det, der rent faktisk er behov for at få talt om. Hos aftaltforældreskab.dk har vi derfor fokus på at udvikle sproget. For nuværende kan der være hjælp at hente ved at bruge de begreber, som vi har defineret nedenfor.

Aftalt forældreskab: Aftalt forældreskab er, når to – eller flere - voksne mennesker aftaler at blive aktive forældre sammen, uden at det biologiske forældreskab udspringer af et parforhold.

Genetiske/biologiske forældre: De personer, som biologisk gør graviditeten mulig.

Forældrepartnere: Relationen mellem de personer, der fungerer som sociale forældre for barnet.

Forældrepartnerskab: Relationen mellem forældrene i det aftalte forældreskab.

Positionerne mor og far: Vi har fokus på de to positioner mor og far. Dette skyldes først og fremmest, at disse to positioner vil være den fællesnævner, der går på tværs af alle aftalte forældreskaber, uafhængig af antallet af medforældre i hver position.

Vi har hentet andre brugbare begreber fra LBGT.dk. Disse er:

Biologiske forældre: De personer, som biologisk gør graviditeten mulig.

Juridiske forældre: De personer, der har juridiske rettigheder og forpligtigelser over for barnet. Dvs. forældremyndighed, hhv. bopæls- og samværsforælder

Medforældre: Dækker over medmødre og medfædre, som er sociale forældre til et barn, som er blevet til i et parforhold med den biologiske forælder.

Sociale forældre: De personer, der tager vare på og drager omsorg for barnet i hverdagen.