Vores fokus

Vi har forældrerelationen i fokus

Hos Aftaltforældreskab.dk har vi fokus på de relationer, der skaber forældreskabet. Det vil sige både bio-forældre og med-forældre.

Det er vores erfaring, at relationen mellem forældrene kan have godt af noget ekstra opmærksomhed især i etableringen af familien: Hvor barnet er på vej, er født og er i småbørnsalderen. Som i alle familier kan det være en turbulent tid.

En ting er at få lavet nogle gode aftaler og deleordning - men hvordan forældrene arbejder sammen og skaber barndom, er i vores øjne helt centralt.


Der er behov for indsigt

Der kan være gode grunde til forskellige perspektiver på forældreskabet og forældrepartnerskabet. Vi mener, der er behov for at kende den enkeltes udgangspunkt og bevidsthed på, hvad der sker i mødet med hinanden.
Vi mener, der er behov for et sprog for det, der er i spil i forældrepartnerskabet, således at man kan begribe, hvad der sker - og gøre noget med det.


Aftaltforældreskab.dk

Der er behov for viden

Vi mener, der er behov for viden om, hvad man kan forvente i et aftalt forældreskab. Viden giver mulighed for at forventningsafstemme og realitetsteste. Det kan udvide forståelsen af handlerummet, når generelle mønstre kan skilles fra specifikke problemstillinger. Vi mener, at viden giver mulighed for, at man kan være mere proaktiv og forudseende.

Der er behov for strategier

Vi mener, at der er behov for strategier for, hvordan alle kan handle fremadrettet til helhedens bedste. Vi mener, der er behov for konkrete strategier, som klæder den enkelte og forældreskabet på med redskaber og træning, til at handle i forhold til de problemstillinger, der opstår