Vores metoder

Vi har forældrerelationen i fokus

Hos Aftaltforældreskab.dk har vi fokus på de relationer, der skaber forældreskabet. Det vil sige både bio-forældre og med-forældre.

Det er vores erfaring, at relationen mellem forældrene kan have godt af noget ekstra opmærksomhed især i etableringen af familien: Hvor barnet er på vej, er født og er i småbørnsalderen. Som i alle familier kan det være en turbulent tid.

Vi skaber rum og rammer for at udvikle relationerne i forældrepartnerskabet til opgaven.


Vi skaber indsigt

Der kan være gode grunde til forskellige perspektiver på forældreskabet og forældrepartnerskabet. Vi finder den enkeltes udgangspunkt for at blive klogere på, hvad der sker i mødet med hinanden, og hvordan det bidrager til de eksisterende dynamikker.
Vi hjælper jer med at få et sprog for det, der er i spil hos jer, således at I kan gøre noget ved det.


Aftaltforældreskab.dk

Vi bidrager med viden

Vi bidrager med viden om, hvad man kan forvente i et aftalt forældreskab. Vi giver dermed mulighed for at forventningsafstemme og realitetsteste. Det kan udvide forståelsen af handlerummet, når generelle mønstre kan skilles fra specifikke problemstillinger. Dermed giver vi også mulighed for, at man kan være mere proaktiv og forudseende.

Vi hjælper med strategier

Vi hjælper med at finde måder, hvorpå man kan handle fremadrettet til helhedens bedste. Vi laver konkrete strategier og klæder den enkelte og forældrepartnerne på, med redskaber og træning, til at handle i forhold til en given problemstilling.